Besluit burgemeester inzake vaststellen Damacolesbeleid

Onlangs is het Damacolesbeleid vastgesteld.

De burgemeester van de gemeente Aa en Hunze;

Gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet,

In overeenstemming met het in het gezagsdriehoek Basisteam Noord-Drenthe op 24 maart 2021 overeengekomen beleid ten aanzien van de aanpak van illegale drugsteelt en -handel,

besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam: Damoclesbeleid 2021.

Gieten, 12 april 2021


De burgemeester voornoemd,
 
A.W. HiemstraOpiumwet

De Burgemeester heeft volgens artikel 13b van de Opiumwet voor de handhaving van handel in drugs in panden de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen. De beleidsnotitie Damacoles vindt u op Aa en Hunze.nl.

 

 

Het volledige besluit  is hier te lezen.