Begrazing ‘Het Ravijn’ Gasselte

Aan de Oude Spoorbaan in ‘Het Ravijn’ in Gasselte vindt vanaf 15 april tot en met eind oktober 2021 schaapbegrazing plaats.

Voor de begrazing wordt een klein aantal Schoonebeker Heideschapen ingezet. Deze dieren zijn uitermate geschikt voor begrazing op schrale terreinen.

Om de dieren veilig te laten begrazen wordt er gebruikt gemaakt van een tijdelijke afrastering in de vorm van flexnetten. Deze staan onder een lichte stroomspanning om de schapen binnen het raster te houden.

Honden aanlijnen

Eigenaren van een hond worden daarom verzocht om ter hoogte van het raster de hond aan te lijnen. Er staat een info-bordje aan het begin van het gebied ter hoogte van de Looweg. Het werk wordt uitgevoerd door Buitenkamp Begrazing uit Schipborg.