Twee inwoners Aa en Hunze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Herman Bröring en Mieke Ceelen uit respectievelijk Gieten en Rolde zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De inwoners van Aa en Hunze werden tijdens de Lintjesregen verrast met een groot scherm voor hun huis waarop een toespraak van burgemeester Anno Wietze Hiemstra te zien was.

Baanbrekend onderzoek

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht, kreeg de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het terrein van onderwijs, onderzoek en bestuur voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij staat bekend als een gezaghebbend wetenschapper op uiteenlopende terreinen van bestuursrecht en andere rechtsgebieden. Burgemeester Hiemstra roemde ook zijn maatschappelijke inzet, met name op het gaswinningsdossier: “Vele vrije avonden gaf je op om gedupeerde Groningers te helpen die zo langzamerhand ook niet meer wisten hoe het nu verder moest.” 

“Strijdmakker en luisterend oor”

Mieke Ceelen kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange maatschappelijke inzet, waaronder als Statenlid. Op dit moment is ze nog zeer actief binnen de vrijwilligersorganisatie Omzien Naar Elkaar in Rolde. Burgemeester Hiemstra stelde dat het ‘omzien naar de ander’ als een rode draad door haar imposante carrière loopt: “Voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken ben jij een strijdmakker én een luisterend oor.”

Beeldscherm

De twee werden op een bijzondere manier op de hoogte gebracht van het nieuws. Burgemeesters konden door het coronavirus niet persoonlijk langs bij de gedecoreerden. Via een groot scherm voor het huis werd een toespraak uitgezonden van burgemeester Hiemstra, waarin hij ze van het heugelijke nieuws op de hoogte bracht en ze van harte feliciteerde. De versierselen worden later opgespeld.