Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

N34: Dien je zienswijze in vóór 16 april

Een zienswijze voor de aanpassingsplannen voor de N34 kan ingediend worden bij de provincie. Dit dient voor 16 april te gebeuren.

De provincie wil de N34 gedeeltelijk verdubbelen en het knooppunt bij Gieten aanpassen om de doorstroming te verbeteren. De te onderzoeken plannen staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Tot 16 april kun je een zienswijze indienen over de te onderzoeken plannen.

Wethouder Bas Luinge roept inwoners op om dat vooral te doen: “Zodat er straks een mooi, nieuw en breed gedragen kruispunt ligt met zeer veel aandacht voor de leefomgeving van al onze inwoners.” De notitie is te lezen op de website van de Provincie Drenthe. 

Zienswijze indienen

Van 5 maart tot en met 15 april 2020 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op het provinciehuis in Assen en in het gemeentehuis in Gieten. Ook kunt u het raadplegen via de website van de Provincie Drenthe.

U kunt in deze periode uw zienswijze of advies indienen. Dat kan zowel digitaal als per post bij Provincie Drenthe via: 

  • Per post onder vermelding van ‘zienswijze NRD Gedeeltelijke verdubbeling N34 t.a.v. dhr. M. Pasjes, Postbus 122, 9400 AC te Assen;
  • Per e-mail: onder vermelding van ‘zienswijze NRD Gedeeltelijke verdubbeling N34 t.a.v. dhr. M. Pasjes, via post@drenthe.nl