Heeft u een gehandicapten parkeerkaart nodig?

Met ingang van 1 mei 2019 kan gelden dat voor een gehandicapten parkeerkaart een medische beoordeling nodig is. Als dat van toepassing is wordt de aanvrager opgeroepen op het spreekuur van een arts. De medische beoordeling van de arts bepaalt of een gehandicapten parkeerkaart wordt toegewezen.

Inwoners die al in het bezit zijn van een gehandicapten parkeerkaart zijn per brief geïnformeerd over de wijzigingen.