Twee Koninklijke Onderscheidingen in Aa en Hunze

Donderdag 26 april 2018 heeft burgemeester Piet van Dijk twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Het gaat om de heer F.A. Dillingh en om de heer B.W. Lensink.

De heer Dilling

De heer Frederik Dillingh, inwoner van Gieterveen, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Dillingh is een zeer gedreven vrijwilliger en een trouw en toegewijd bestuurslid. Uit de lange duur en diversiteit aan vrijwilligerswerk blijkt zijn grote maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. Zo is hij geruime tijd als voorzitter actief voor de Uitvaartvereniging Gieterveen en Nieuwediep, is hij steunfractielid van Combinatie Gemeentebelangen en secretaris van Dorpsbelangen Gieterveen.

In het verlengde van zijn professie, te weten zelfstandig agrarisch ondernemer en schapenhouder, heeft de heer Dillingh divers vrijwilligerswerk voor de schapensector gedaan (provinciale en landelijke vertegenwoordiging voor de sector).

Bovendien is hij ruim 50 jaar een trouwe bezoeker van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen en andere gemeentelijke bijeenkomsten.

De heer Lensink

De heer prof. dr. B.W. Lensink, inwoner van Anloo, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Robert Lensink is hoogleraar Finance & Financial Markets aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG (80%) en hoogleraar Finance & Development binnen de Development Economics Group van Wageningen University & Research (20%).

Hij staat bekend als een eminente onderzoeker, een inspirerende mentor en collega en als een bevlogen opleider, met een sterke voorkeur en onvermoeibare inzet voor Afrika en de economie van de derde wereld in het algemeen.

Hij zet zijn aanzienlijke talenten met grote overgave in voor een keur aan wetenschappelijke projecten, samenwerkingsverbanden en initiatieven. Dit geldt zowel voor de talloze wetenschappelijke publicaties die hij op zijn naam heeft staan, als ook voor het verwerven van externe middelen voor wetenschappelijk onderzoek.

Terugkerende thema’s in zijn onderzoek zijn de organisatie en evaluatie van microfinanciering, ondernemerschap, transparantie, armoede, kosten, inkomensongelijkheid en economische groei.

Beide heren:

Hartelijk gefeliciteerd met de onderscheiding!