Verkeersonderzoeken

De gemeente Aa en Hunze gaat dit jaar verschillende verkeerskundige onderzoeken uitvoeren. Dat doen we door het meten van de snelheid en intensiteit van het wegverkeer en fietsverkeer op gemeentelijke wegen en fietspaden.

Deze onderzoeken vinden plaats op locaties waar de verkeerssituatie als onveilig wordt ervaren, op locaties waar het wegverkeer tot overlast leidt of op locaties waar in het verleden meldingen zijn ontvangen van verkeersonveiligheid.

De snelheid en intensiteit van het wegverkeer wordt gemeten middels telslangen en DSI’s (smileyborden). Deze apparatuur werkt op luchtdruk (telslangen) en op radar (DSI’s). De apparatuur is niet uitgerust met camera’s. Er worden geen kentekens geregistreerd en weggebruikers blijven daarom anoniem. 

De verkeersonderzoeken zullen in de maanden mei, juni en juli plaatsvinden. Met de resultaten hoopt de gemeente beter inzicht te krijgen in de verkeerssituaties op de gekozen locaties, om in de toekomst beter prioriteiten te kunnen stellen en waar nodig maatregelen te treffen.