Vergadering Nationaal Park Drentsche Aa

De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa
wordt gehouden op

Woensdagavond 8 juni 2022 van 20:00 uur tot 22:00 uur
in Café Popken, Hemmenweg 2 in Ekehaar

Op de agenda staan onder andere: 
•    Eindrapport Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa   
•    Stand van zaken lopende en nieuwe projecten 
•    Diverse actuele ontwikkelingen zoals de gebiedsgerichte aanpak stikstof


Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen. U kunt zich hiervoor aanmelden voor aanvang van de vergadering bij de secretaris. 

Voor informatie over het Drentsche Aa-gebied kunt u terecht op de website www.drentscheaa.nl
Op deze website kunt u ook een gratis abonnement op de halfjaarlijkse nieuwsbrief “Doorstroom” van het Nationaal Park Drentsche Aa aanvragen en u ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. En uiteraard is het vastgestelde Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Nationaal Park Drentsche Aa (2021 - 2030) hier te vinden.