Update Spiekeriek

Gedurende de gemeenteraadsverkiezingen hebben de inwoners van de gemeente de mogelijkheid gehad om hun berichten en vragen aan de gemeente aan een Spiekeriek te spijkeren.

Ondertussen zijn veel inwoners nieuwsgierig geworden naar de verdere afhandeling van hun inbreng. 
Er is inmiddels een werkgroep aan de slag gegaan met de opbrengsten van de Spiekeriek. Het idee is om de opbrengsten te bundelen in een document. Dit document wordt aangeboden aan de raad. Het streven van de werkgroep is om dit te doen tijdens de raadsvergadering van 30 juni. 

In dit document wordt een schifting gemaakt tussen wensen en vragen. Vragen aan de gemeente zullen, waar mogelijk, beantwoord worden. Op deze manier hoopt de werkgroep zoveel mogelijk recht te doen aan de opbrengsten.