Portefeuilleverdeling Aa en Hunze bekend

De portefeuilleverdeling van het college in Aa en Hunze is bekend. Volgens de wethouders zijn ze tot een evenwichtige portefeuilleverdeling gekomen die het beste recht doet aan ieders expertise.

Portefeuille

Wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen) is nieuw en gaat zich onder andere bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting/woningbouw en cultuurhistorie. Berghuis wordt tevens eerste locoburgemeester. Wethouder Bas Luinge (VVD) richt zich onder andere op economische zaken, recreatie/toerisme, onderwijs en sport. De ervaren wethouder is daarnaast tweede loco. Ook wethouder Kiena ten Brink (PvdA) is nieuw. Zij heeft onder andere financiën, sociaal domein en duurzaamheid in haar portefeuille. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra behoudt zijn huidige portefeuille met onder andere openbare orde en veiligheid, dienstverlening en handhaving. 

Samen verder aan de slag

Het college gaat de komende jaren aan de slag met het in de praktijk brengen van het coalitieakkoord ‘Samen verder aan de slag’. Naast de dienstverlening naar inwoners en bedrijven, zijn bestuur en participatie, zorg, economie (onder andere de energietransitie) en leefbaarheid (onder andere wonen) de hoofdthema’s van het coalitieakkoord.

 

Kiena ten Brink, Bas Luinge en Ivo Berghuis
 

 

Meer informatie over de wethouders en de portefeuilleverdeling is te lezen op de pagina van het college.