Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

•    Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
•    U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
•    U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
•    U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
•    Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Burgerparticipatie: De adviesraad hoort graag uw verhaal

De Adviesraad Sociaal Domein is benieuwd naar uw ideeën over het ontwikkelen en uitvoeren van plannen in het Sociaal Domein.

logo adviesraad sociaal domeinIs het noodzakelijk dat de inwoners van de gemeente Aa en Hunze betrokkenen worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen in het Sociaal Domein? Jazeker, want dat maakt de plannen beter en zorgt ervoor dat ze beter aansluiten bij datgene wat in de wijk, buurt, of sociale omgeving nodig is. 

De plannen van de gemeente hebben gevolgen voor de inwoners. Zij weten als geen ander hoe het er in hun leven, hun dorp, buurt of wijk echt aan toe gaat. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en weten welke gevolgen maatregelen hebben op hun dagelijks leven en de gang van zaken in de omgeving.

Dat geldt ook voor plannen binnen het sociaal domein, zoals de WMO, de jeugdzorg, werk en inkomen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert – gevraagd en ongevraagd - de gemeente op deze terreinen en wil graag namens de inwoners spreken. Toch komt elke keer weer bij de Adviesraad de volgende vraag op: “Hoe kan uw stem als inwoner beter gehoord worden en welke andere vormen van burgerparticipatie passen bij de inwoners van Aa en Hunze?”

Het is belangrijk dat de inwoners van de gemeente Aa en Hunze actief betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en maatregelen in het sociaal domein, omdat deze gevolgen hebben op de leefwereld van alle inwoners van Aa en Hunze, nu en in de toekomst.

Heeft u ideeën? Mail, schrijf of bel de Adviesraad Sociaal Domein. Graag horen we uw verhaal. U kan uw verhaal ook vertellen in een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein. Hoe u dat regelt leest u op www.aaenhunze.nl/adviesraad