Gemeente laat landmeetkundige metingen uitvoeren

Gemeente Aa en Hunze houdt voortdurend het kaartmateriaal en haar registraties bij. Geosy uit Assen helpt ons door landmeetkundige werkzaamheden uit te voeren.

Deze metingen zijn nodig om onze administratie op orde te houden. Het gaat om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Medewerking gevraagd

Het kan zijn dat de landmeter metingen op of vanaf uw perceel moet verrichten om de wettelijke taak van de gemeente goed uit te kunnen voeren. Wij vragen hiervoor uw medewerking. De landmeters bellen altijd eerst bij u aan en vertellen u de reden van de meting. Zij vragen uw toestemming om de meting uit te voeren. Zij hoeven niet in uw woning te zijn en kunnen zich altijd legitimeren. Geosy maakt haar eigen planning. De bezoeken worden niet vooraf aangekondigd.

Geen toestemming 

Wilt u niet dat uw perceel of dat er vanaf uw perceel land wordt gemeten? Dan kunt u dit weigeren door contact op te nemen met de gemeente. Dit kan per e-mail via gemeente@aaenhunze.nl of schriftelijk via het postadres: postbus 93 9460 AB Gieten.
Vermeld daarbij in ieder geval het zaaknummer 252170, het onderwerp “Melding van landmeetkundige werkzaamheden” en uw adres. Dit kan ook door het formulier op de website in te vullen: https://www.aaenhunze.nl/landmeten.

Meer informatie

De gemeente gebruikt de gegevens als ondergrond voor bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte. Ook hulpdiensten maken bijvoorbeeld gebruik van deze kaart. Meer informatie kunt u vinden op onze website: https://www.aaenhunze.nl/landmeten.
Wilt u meer weten over BAG en BGT? Ga dan naar bagviewer.kadaster.nl of naar pdok.nl/viewer