Geef uw mening over het nieuwe Afvalbeleid van Aa en Hunze

Het concept afvalbeleid van de gemeente Aa en Hunze voor de periode 2023-2027 is klaar! Wij leggen het concept graag aan u voor, omdat we het belangrijk vinden dat inwoners worden meegenomen in beleidsveranderingen.

In dit concept van het beleid zijn uw antwoorden uit het belevingsonderzoek van het afgelopen jaar meegenomen, waarbij we aandacht hebben besteed aan het in balans brengen van de impact op milieu, serviceniveau en de kosten. 

Reageren?

U kunt het concept afvalbeleid hier lezen op www.aaenhunze.nl. U kunt hier tot en met 27 augustus op reageren door uw reactie te mailen naar afval@aaenhunze.nl.