Burgemeester Hiemstra doet dringend appel op demonstrerende boeren

We zien dat de boeren de demonstratie bij het distributiecentrum van de Coop in Gieten hebben hervat. Het distributiecentrum is wederom geblokkeerd. Ik heb besloten dat de demonstratie per direct moet worden beëindigd. Ik doe een dringend appel aan de boeren om hier gehoor aan te geven en de blokkade te stoppen. 

Door de blokkade komt de voedselvoorziening in gevaar. Bovendien zijn de openbare orde en verkeersveiligheid in het geding. Vanwege die redenen neem ik dit besluit. 

Anno Wietze Hiemstra, burgemeester Aa en Hunze