Wijziging beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze heeft in haar vergadering van 29 juni jl. besloten tot het wijzigen/aanvullen van de beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Reden van wijziging

De wijzigingen zijn doorgevoerd omdat het kabinet heeft besloten dat de functie van Pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach VVE per 1 januari 2022 ingevoerd moet zijn. De invoering van deze functie is verwerkt in de nieuwe beleidsregels. Daarnaast is een wijziging in de hoogte van de toeslag doorgevoerd. Deze wijziging gaat in op 1 juli 2021.

Intrekken beleidsregels Peuteropvang en VVE 2020

De wijzigingen op de beleidsregels treden in werking op 1 juli 2021. Hiermee komen de beleidsregels die zijn vastgesteld op 30 juni 2020 te vervallen.