Ruim € 28 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds voor verduurzaming woningen Zuidoost-Drenthe

De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden en Emmen ontvangen samen een bijdrage van ruim € 28 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee gaan de vier gemeenten de komende tien jaar ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, de openbare ruimte rondom woningen opknappen en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren.

Deelproject gemeente Aa en Hunze

Met het project 'Wijk van de Toekomst' werkt Woningstichting De Volwacht in Gieten aan het verduurzamen en levensbestendig maken van huurwoningen. Met de bijdrage van het ministerie van BZK kan de gemeente Aa en Hunze hierbij aansluiten door ook particuliere woningeigenaren van ongeveer 150 woningen hierin te ondersteunen.

Volkshuisvestingfonds

Het Volkshuisvestingfonds van BZK is in het leven geroepen om stedelijke vernieuwingsgebieden en grens- en krimpregio's te ondersteunen in het verbeteren van de woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare wijken en buurten. De focus ligt hierbij op de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. In mei van dit jaar dienden de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorrden en Aa en Hunze gezamenlijk een aanvraag in met ondersteuning van het Impulsteam wonen van de provincie Drenthe.
Het Volkshuisvestingfonds is een rijksregeling, waarbij van gemeenten verwacht wordt ook een bijdrage te leveren. Dit betekent dat de gemeenten zelf dertig procent aan cofinanciering beschikbaar moeten stellen.

 

090721-INFOGRAPHIC_Infographic met logo