PMD-actie Aa en Hunze succesvol

Gemeente Aa en Hunze heeft samen met PreZero afgelopen weken PMD-controles gehouden.

Tijdens deze controle werd er gekeken of het PMD van de huishoudens vervuild was en zijn containers voorzien van een uitlegsticker. De actie bleek een succes: er zijn veel positieve reacties binnengekomen en door PreZero wordt er minder vervuiling geconstateerd. De actie riep ook vragen op over PMD, grijze zakken en hard plastic.

De meeste inwoners van Aa en Hunze zijn zich bewust van het nut om afval te scheiden. Veel afval wordt dan ook goed gesorteerd. Hier en daar leidt PMD tot verwarring. Want wat mag nou wel en wat niet?

Grijze zak

In een aantal PMD-containers werden dichtgeknoopte grijze zakken aangetroffen. Hoewel vaak werd vermoed  dat de inhoud van deze ondoorzichtige zakken goed gescheiden PMD bevatte, kan de afvalverwerker dit helaas niet zien en keurt het af.  De afvalverwerker wil graag met het oog kunnen controleren of er troep in de zakken zit. En dat kan niet bij ondoorzichtige zakken. Gebruik daarom bij voorkeur geen zakken en deponeer uw PMD rechtstreeks in de container. Wilt u toch in de keuken graag uw PMD verzamelen in een plastic zak? Gebruik dan bij voorkeur transparante pedaalemmerzakken. Zakken met een inhoud t/m 35 liter zijn bij de meeste supermarkten te koop.

Hard plastic en andere plastic gebruiksvoorwerpen

De PMD-container is alleen bedoeld voor verpakkingsmateriaal. Het is logisch te denken dat hard plastic en andere plastic gebruiksvoorwerpen bij het PMD horen, want het is plastic. Dit is niet het geval. Gebruiksvoorwerpen van hard plastic zoals een tuinstoel, kunt u inleveren in de milieustraat. Kleine plastic gebruiksvoorwerpen zoals vlaggetjes horen bij het restafval. Grote plastic gebruiksvoorwerpen zoals landbouwfolie horen bij het grofvuil.

Ander afval

De controleurs troffen in een aantal containers ook GFT-afval, oud papier, textiel, piepschuim of luiers aan. Dit hoort natuurlijk in de oud papier bak en bij het groen afval. 

Wat dan wel?

Over het algemeen stellen we: alle plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons dat uit de supermarkt vandaan komt, hoort bij het PMD. Verzamel je PMD daarnaast in een doorzichtige zak of los in de container, zo kan de sorteermachine herkennen dat het PMD-afval is. Bij twijfel: kijk op de afvalscheidingswijzer van milieucentraal www.afvalscheidingswijzer.nl 

Hoe zit dat met de wet?

Binnen de Europese afvalwetgeving is vastgesteld dat producenten van verpakkingsmaterialen verantwoordelijk zijn voor het recyclen van verpakkingsafval. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de verpakkingen gesorteerd moeten worden. Daar betaal je bij aanschaf van het product een kleine bijdrage voor. Deze vergoeding geldt alleen voor verpakkingen en niet voor gebruiksvoorwerpen. Na inzameling wordt het PMD gekeurd volgens een landelijk beoordelingsprotocol, hier hebben wij ons als gemeente aan te houden. Als het PMD goed gescheiden is, wordt het verwerkt als PMD-afval en komen er geen extra verwerkingskosten bij. Is het afval niet goed gescheiden, dan wordt het afgekeurd en als restafval verwerkt en komen er extra verwerkingskosten bij. Deze kosten worden op den duur doorberekend in de afvalstoffenheffing.

PMD is:

Een verpakking ✔ 
uit huishoudelijk gebruik ✔ 
leeg en plat ✔