Extra geld voor culturele herstart

Om de herstart van het culturele leven in Drenthe een extra impuls te geven, stelt het college van gedeputeerde staten een bedrag van ruim € 450.000,-- beschikbaar uit het Drents Noodfonds Cultuur. Een derde deel van dat bedrag is bestemd voor een cultuurmakersloket, de rest is bedoeld voor het organiseren van openingsactiviteiten bij bijvoorbeeld theaters en musea.

De Drentse culturele instellingen zijn er tot nu toe zonder grote kleerscheuren van af gekomen, mede door de steunmaatregelen van het Rijk, de gemeenten en de provincie. Kleine instellingen en individuele cultuurmakers werden niet altijd bereikt met de reguliere steunmaatregelen. Om die groep van zelfstandig kunstenaars en artiesten, maar ook verenigingen en stichtingen  te helpen hun activiteiten op te pakken nu het weer kan, opent de provincie een cultuurmakersloket. 

Gevestigde cultuurmakers kunnen een bedrag van maximaal € 2.500,-  aanvragen voor een nieuw project. In totaal is voor dit loket € 150.000,- beschikbaar, dat gelijkelijk verdeeld zal worden over de drie regio's Noord- en Midden-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe. 

De verwachting is dat het loket binnen twee weken zal openen. Op de website van de provincie zijn dan eenvoudige aanvraagformulier te vinden. Het is de bedoeling om aanvragen binnen vier weken te behandelen.