Aa en Hunze controleert PMD-afval

Gemeente Aa en Hunze controleert in week 28 de inhoud van aangeboden PMD-containers. Met deze actie wil de gemeente de inwoners aanzetten om het afval beter te scheiden. Naast de controle worden inwoners geïnformeerd over welk afval in welke container hoort.

Toename in afgekeurd afval

De gemeente ziet een toename van verkeerd gescheiden afval. Veel aangeboden PMD-afval wordt afgekeurd en kan daarom niet worden gerecycled. Afval dat niet gerecycled kan worden kost extra geld, deze kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. PMD-afval biedt waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Door goed te recyclen hoeven we minder grondstoffen, zoals olie, aan te boren. Goed voor mens, milieu én het tegengaan van de afvalberg!

Doorzichtige zakken

Tijdens de controleronde in week 26 zagen we dat er regelmatig gebruik werd gemaakt van grijze vuilniszakken in de PMD-container. Hierop wordt de container afgekeurd. Bij de afvalverwerker worden de grijze zakken niet herkent door de machine en wordt het PMD vervolgens afgekeurd. We raden daarom het gebruik van doorzichtige zakken aan. Ook kunt u het PMD-afval los in de container aanbieden. De doorzichtige afvalzakken zijn o.a. te koop bij de supermarkt.

Controle op containers

Binnen de gemeente Aa en Hunze zamelt PreZero in met een zijlader. De chauffeur van de vrachtwagen kan de inhoud van de container niet zien als de container geleegd wordt. Hierdoor is de kans groot dat  eventuele vervuiling mee gaat met de inzameling. In week 28 gaan er controleurs mee op de vrachtwagen. Deze controleur zal de containers langs de route bekijken. Afgekeurde containers worden tijdens de controleronde niet geleegd. Inwoners worden door middel van een containerhanger geïnformeerd over hun aangeboden afval. Niet geleegde containers worden een dag later opgehaald. Daarnaast worden alle PMD-containers voorzien van een sticker met informatie over wat er wel en niet in de oranje container mag. 

Inhaalronde restafval

Om inwoners niet met een volle container achter te laten zal PreZero afgekeurde containers de volgende dag legen met het restafval. Wanneer een container is afgekeurd voor de PMD-ophaalronde is het belangrijk om deze te laten staan tot de volgende dag.