Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De verordening regelt hoe gemeenten en andere organisaties op een zorgvuldige manier omgaan met (uw) persoonsgegevens.
Meer informatie kunt u vinden in de Privacyverklaring.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. Deze en andere rechten staan beschreven in artikel 15 tot en met 22 van de AVG. U kunt daarvoor het formulier ‘Recht van Betrokkene’ in vullen op onze website. U heeft hierbij uw DigiD nodig. Als u geen DigiD heeft dan kunt u tijdens openingstijden terecht bij de balie in het gemeentehuis, u moet dan een geldig legitimatiebewijs meenemen. Naast de formulieren die voor de AVG zijn ontwikkeld, kunt u ook gebruik blijven maken van de dienstverlening van team frontoffice omtrent de Basisregistratie Personen.

Geheimhouding Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in onze gemeente woont. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Dit is een wettelijke verplichting, u kunt hier niets tegen doen. Er kunnen echter ook andere instanties of bedrijven zijn die informatie over u vragen. Voor het verstrekken van deze informatie kunt u geheimhouding van uw gegevens vragen.

Gegevens Inzien

U hebt ook het recht om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BPR) in te zien. Hiervoor kunt u het formulier invullen op gegevens inzien. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos toegestuurd. U kunt met uw DigiD op mijnoverheid.nl ook direct de gegevens inzien die wij van u in de BRP hebben vastgelegd.
Als u twijfelt of uw gegevens wel correct zijn opgenomen in de gemeentelijke basisregistratie dan kunt u daarover contact met ons opnemen, tel. 140592.

Gegevens verstrekt

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP. Dan kunt u daarvan ook een overzicht opvragen op verstrekte gegevens.