Nieuws

 • Van WMO-raad naar Adviesraad Sociaal Domein 16 januari 2018

  De landelijke overheid heeft in 2015 aan de gemeenten nieuwe taken in het sociaal domein toegewezen. Behalve de WMO kwamen daar ook taken vanuit welzijn, zorg, werk en inkomen en jeugd bij. De WMO-raad, die inwoners op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vertegenwoordigt, is de gemeente vanaf die periode ook op dit bredere gebied gaan adviseren. Het blijkt dat we steeds meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is dan ook de reden dat we samen met de gemeente hebben besloten om onze adviesrol te verstevigen (uit te breiden) en om onze naam te veranderen in Adviesraad Sociaal Domein.

 • Uitnodiging toekomst voormalig Schoolgebouw De Peppel Gasselternijveenschemond 16 januari 2018

  De koper van het voormalig Schoolgebouw De Peppel in Gasselternijveenschemond wil graag met omwonenden en andere bewoners van het dorp kennismaken en vertellen over hun plannen voor de voormalige school.

 • Lokaal Totaal verstuurt controlemail 16 januari 2018

  Na de verkiezingen wordt de nieuwe gemeentegids uitgegeven. Op dit moment is Lokaal Totaal bezig met het controleren van de redactionele vermeldingen.

 • Cursus Digisterker: werken met de e-overheid 16 januari 2018

  De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. En vanaf 2017 gaat alle communicatie met de overheid via internet. Door het volgen van deze cursus komt u goed beslagen ten ijs. De cursussen worden georganiseerd door Bibliotheek Aa en Hunze.

 • Veel deelnemers tijdens ‘Anloo in beweging’ 16 januari 2018

  Vijftig senioren hebben afgelopen zaterdag meegedaan aan de beweegactiviteiten en gezondheidstesten in het dorpshuis in Anloo.