Bankhelpdeskfraude, wat kun jij doen?

“Dingen waarvan iedereen weet dat de bank u dit nooit zal vragen. En toch trappen mensen er in,” vertelt Emmie van der Vliet, fraude-expert bij ING Nederland. Bankhelpdeskfraude. Verschillende inwoners van onze gemeente kregen er de afgelopen maanden mee te maken.

“Oplichters proberen hun slachtoffers over te halen om iets te doen, bijvoorbeeld door u bang te maken dat u uw geld kwijtraakt, of door juist iets moois, zoals een prijs, in het vooruitzicht te stellen.” En niet alleen bankhelpdeskfraude komt voor. Er zijn ook slachtoffers die via Social Media zijn benaderd. “Leeftijd maakt niet uit, iedereen moet goed opletten.” 

51 miljoen euro 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft aan dat in 2022 de schade als gevolg van fraude in het Nederlandse betalingsverkeer bijna 61 miljoen euro bedroeg. Hiervan is bijna 51 miljoen toe te schrijven aan bankhelpdeskfraude. “Wanneer klanten slachtoffer worden van oplichting vragen we om dit zo snel mogelijk te melden bij ING zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen om de klant te beschermen. Indien de oplichter ergens anders bankiert nemen wij direct contact met op deze bank. Zo proberen we het geld nog veilig te stellen”, legt Emmie uit. 

Niet altijd vergoed

Banken zijn voor bepaalde soorten fraude wettelijk verplicht om tot vergoeding over te gaan. De wet maakt onderscheid tussen zogenaamde bancaire fraude (niet door de klant geautoriseerde transacties) en niet-bancaire fraude (door de klant zelf geautoriseerde transacties) Bij bankhelpdeskfraude doet een slachtoffer de betaalopdracht zelf. Deze schade hoeven banken in principe niet te vergoeden. Wel kunnen banken ervoor kiezen om te vergoeden uit coulance. Emmie: “Banken hebben eind 2020 besloten om een coulance kader te hanteren voor schade door bankheldeskfraude. Dit kan wanneer er aantoonbaar misbruik is gemaakt van naam en telefoonnummer van de bank. ING toetst individueel per situatie en op basis van de feiten en omstandigheden op basis van ‘vergoeden tenzij’.

Veiligheidsregels

Banken hebben samen met de Consumentenbond uniforme veiligheidsregels opgesteld: Houdt uw beveiligingscodes geheim, zorg ervoor dat uw bankpas alleen door u wordt gebruikt, zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt, controleer regelmatig uw bankrekening en meld een incident direct aan uw bank. Bij onbekende betalingsverzoeken via bijvoorbeeld WhatsApp raadt ING aan om altijd de vrager te bellen om te controleren of het verzoek klopt. “En blijf alert wanneer iemand vraagt om iets met spoed te betalen”, vertelt Emmie.

Samenwerking

Niet alleen de ING zet zich in tegen fraude. “Het gaat om een maatschappelijk probleem.” Er wordt daarom onder andere samengewerkt met politie, cybersecurity-bedrijven, andere financiële instellingen, de Betaalverenging en NVB. Ook als gemeente helpen we graag mee om fraude en oplichting tegen te gaan. Dit doen we door onze inwoners te waarschuwen en het bewustzijn te vergroten.