Agenda vergadering welstandscommissie 28 mei 2019

Hier vindt u de agenda voor de openbare vergadering van de onafhankelijke welstandscommissie van de
gemeente Aa en Hunze op 28 mei 2019.

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in kamer 007. U kunt zich melden bij de receptie.
Informatie m.b.t. agenda via het klantcontactcentrum: 0592-267821.

Voorzitter     :  dhr. H. van Prooijen
Leden          :  mevr. I. van den Bovenkamp, mevr. A. de Groot, dhr. F. Steenhuis 
Secretaris    :  dhr. K. Booij

Besloten deel 

8.30             Voorbespreking


Openbare vergadering 

9.00    1.      Omschrijving bouwplan            : Wijzigen west- en oostgevel woning
                    Adres                                        : De Pol 2 Grolloo
                    Welstandsgebied                      : historische kern esdorp

                    Toelichting door architect/opdrachtgever    : Ja

9.30    2.      Omschrijving bouwplan            : Vervangen voor- en linkerzijgevel karakteristieke woning         
                    Adres                                        : Amerweg 19 Grolloo
                    Welstandsgebied                      : historische kern esdorp

                    Toelichting door architect/opdrachtgever    : Ja