Zitting hoofd- en centraal stembureau 21 maart 10.00 uur

De burgemeester van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat ten behoeve van de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Aa en Hunze, het hoofd- en centraal stembureau zitting houdt op maandag 21 maart om 10.00 uur.


Het hoofdstembureau stelt de stemtotalen van de verkiezing vast. De zitting van het hoofdstembureau wordt direct gevolgd door de zitting van het centraal stembureau. 

Het centraal stembureau stelt de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Aa en Hunze vast www.aaenhunze.nl/Bestuur/Verkiezingen. 

De zitting van het hoofd- en centraal stembureau is openbaar. De zitting is digitaal te volgen. Het is voor belangstellenden ook mogelijk om tijdens de zitting uw bezwaren digitaal te uiten. Kijk voor meer informatie op www.aaenhunze.nl/verkiezing. 

De zitting is digitaal te volgen. Het opgemaakte proces verbaal zal na afloop online worden gepubliceerd.

de voorzitter van het centraal stembureau,
Anno Wietze Hiemstra