Stichting Gebiedsfonds Oostermoer kan aan de slag

Op vrijdag 18 maart 2022 is de Stichting Gebiedsfonds Oostermoer officieel opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het Gebiedsfonds dat is bedoeld voor projecten in en om Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen, Gieterveen en Nieuwediep waar het Windpark Oostermoer is gerealiseerd. Inwoners van dit gebied kunnen via hun dorpsorganisaties projecten indienen voor het verkrijgen van een financiële bijdrage.

De OmgevingsAdviesRaad (OAR), gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe zijn blij dat de stichting nu echt aan het werk kan. De voorbereiding is een intensief proces geweest, waar de OAR-leden veel tijd en energie in hebben gestoken.

De OAR is in het voorjaar van 2019 gestart en via een aantal werkgroepen is er aan veel onderwerpen gewerkt. Ondanks de beperkingen van corona is het gelukt de verbinding met elkaar te houden. Deze week ging de OAR akkoord met de stukken voor het oprichten van de stichting. De dorpsorganisaties, de gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe deden een voordracht voor de te benoemen bestuursleden van de nieuwe stichting en de leden van de Raad van Toezicht. 

Alle betrokken partijen kijken uit naar de mooie projecten die op het gebied van natuur- en landschap, sociale cohesie en duurzaamheid met een bijdrage vanuit het Gebiedsfonds gerealiseerd kunnen worden. Vanaf 1 april is de website www.gebiedsfondsoostermoer.nl in de lucht. Op deze website is alle informatie te vinden over het Gebiedsfonds.