Leden gemeenteraad Aa en Hunze bekend

De zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezingen is maandag 21 maart definitief vastgesteld. De uiteindelijke uitslag:

Gemeentebelangen         9 zetels
VVD                                 3 zetels
GroenLinks                      3 zetels
PvdA                                3 zetels
D66                                  2 zetels
CDA                                 1 zetel   
 
Op basis van voorkeurstemmen heeft er een aantal verschuivingen plaatsgevonden in de kandidatenlijsten van de deelnemende politieke partijen. Dit geldt voor de kandidatenlijsten van Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, PvdA en D66.  Alleen de lijst van het CDA bleef ongewijzigd. De voorkeursdrempel om verkozen te worden lag op 154 stemmen. Daarnaast zijn er raadsleden die op basis van de volgorde op de kieslijst zitting in de raad nemen.

De volgende personen zijn gekozen om zitting te nemen in de Gemeenteraad van Aa en Hunze.


Gemeentebelangen:
Henk Heijerman, 1237 stemmen
Rabbe Vedder, 598 stemmen
Greet Oosterhuis, 425 stemmen
Piet Wolters, 393 stemmen
Peter Mulder, 291 stemmen
Roelof Brands, 291 stemmen
Alja Boelen, 250 stemmen
Bertus Reinders, 250 stemmen
Ina Oortwijn-de Jong, 236 stemmen

VVD:
Bas Luinge, 1093 stemmen
Henriëtte Rossingh - van Os, 191 stemmen
Jacco Fluks, 187 stemmen

PvdA:
Kiena ten Brink-Arends, 997 stemmen
Henk Santes, 162 stemmen
Frits Klein Langenhorst, 85 stemmen

GroenLinks:
Lukas Koops, 566 stemmen
Marie-Claire Neesen, 424 stemmen
Kyra Wudich, 210 stemmen

D66:
Arie Fonk, 371 stemmen
Marita de Groot, 208 stemmen

CDA:
Sonja Hilgenga, 472 stemmen

Installatie verkozen raadsleden

De installatie van de leden van de gemeenteraad vindt plaats in de openbare raadsvergadering van 30 maart a.s. vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Gieten.

Bekijk hier het proces-verbaal.