Help samen de gemeente Aa en Hunze Buitengewoon schoon te maken

Landelijke Opschoondag ook in Aa en Hunze op zaterdag 19 maart 2022

Bij het voorjaar hoort traditiegetrouw de voorjaarsschoonmaak. Niet alleen in huis, maar ook op straat. Daarom organiseert NederlandSchoon op zaterdag 19 maart 2022 de Landelijke Opschoondag. Deze landelijke actiedag maakt deel uit van de Week van Nederland Schoon.

Wie kan mee doen?

De gemeente Aa en Hunze doet ook mee aan deze dag door initiatieven te ondersteunen waardoor gezamenlijk het zwerfafval aangepakt kan worden. In onze gemeente komen de initiatieven veelal van organisaties van dorpsbelangen, buurtverenigingen en scholen, maar elk initiatief is welkom. Zo kan je bijvoorbeeld de focus leggen op het opruimen van de bermen: door te zorgen voor schone bermen, kan het bermmaaisel van het voorjaar weer op de weilanden van boerderijen worden gebruikt. De gemeente faciliteert onder andere door het beschikbaar stellen van grijpers, hesjes, handschoenen en een bijdrage in de cateringkosten.

Een andere datum

De gemeente verleent dezelfde ondersteuning ook als uw opschoonactie/hemmeldag op een andere datum plaatsvindt, bijvoorbeeld gecombineerd met activiteiten in het kader van NLDoet op 11 en 12 maart of als u spontaan een actie wilt organiseren.

Meer informatie

Wilt u uw school, vereniging of groep aanmelden? Aanmelden via contactpersoon Harry Hoving: email hemmeldagen@aaenhunze.nl. 
 
Bij het aanmelden graag vermelden: naam van de organisatie, contactpersoon en telefoonnummer.
 
Voor meer informatie over hoe u een opruimactie kunt organiseren, kunt u ook kijken op www.nederlandschoon.nl .