Gemeentelijke belastingen 2022

De meeste huishoudens in de gemeente ontvangen eind maart WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2022.

Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2022. 

Op de website www.aaenhunze.nl/belastingen vindt u een volledig overzicht van de nieuwe belastingtarieven en uitgebreide informatie.  

Waarom een aanslag?

Alle inwoners in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Met het geld investeert de gemeente in projecten en voorzieningen van de gemeenschap. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van gronden of een bedrijfspand.

Hoe wordt de WOZ berekend?

De WOZ-waarde van 2022 geeft de marktwaarde van een onroerende zaak op de waardepeildatum  1 januari 2021 aan. De waarde van uw pand wordt bepaald aan de hand van verkoopcijfers. 
Dit zijn vaak verkoopcijfers van vergelijkbare objecten, waarbij vervolgens naar de verschillen tussen de objecten wordt gekeken om de WOZ-waarde te bepalen.
Het taxatieverslag met panden waarmee de woning onder meer is vergeleken staat op MijnOverheid.nl onder kopje WOZ. Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland raadplegen.

Wat doet de gemeente met de opbrengsten uit OZB? 

De gemeente heeft als streven om de gemeentelijke lasten voor inwoners zo laag als mogelijk te houden. De opbrengst van de OZB draagt bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente. Dit zijn zaken als het verbeteren van de leefomgeving, onderhoud en aanpassingen van natuur en milieu en ondersteunen van verenigingen, dorpshuizen en cultuur. Het voorzieningenaanbod kunt u nalezen in de begroting 2022.

Heeft u vragen of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? 

Wanneer u vragen heeft over de WOZ-waarde of het niet eens bent met de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde kunt u bellen met nummer 088-1230900. Graag komen we samen met u tot een oplossing. Heeft u een vraag over de taxatie? Dan kunt u ook een terugbelverzoek indienen voor contact met een taxateur.
Komen we er gezamenlijk niet uit dan wordt dit geregistreerd als bezwaar en nemen we het in behandeling. Een bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening zijn ingediend. Liever online contact? U kunt ook via de website www.aaenhunze.nl/belastingen een contactformulier invullen.

Mag de gemeente zomaar een WOZ-aanslag opleggen?

De WOZ dient om de belastingdruk eerlijk te verdelen. De Waarderingskamer, een onafhankelijke overheidsorganisatie, houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. Gemeenten krijgen alleen toestemming om te beschikken als de uitvoering op orde is.

Aanslagbilject digitaal ontvangen?

Ontvangt u uw aanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de berichtenbox in MijnOverheid.