Terugblik Verkiezingen 2021

De gemeente Aa en Hunze kijkt terug op goede en correct verlopen verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De sfeer in de stembureaus was aangenaam, bezoekers hielden zich goed aan de coronamaatregelen en de opkomst was hoog. Ook het tellen van de stemmen is correct en relatief voorspoedig verlopen. 

Sfeer

Van diverse kanten krijgen we terug dat de sfeer in de stembureaus aangenaam was en de ontvangst door verkiezingsmedewerkers hartelijk. Mensen kwamen meer dan normaal gedurende de middag stemmen, waarschijnlijk als gevolg van het vele thuiswerken. Dit gaf een goede spreiding van drukte, wat de rust en onderlinge afstand in de bureaus ten goede kwam.

Coronamaatregelen 

De coronamaatregelen zijn over het algemeen goed nageleefd. Bezoekers en vrijwilligers hielden voldoende afstand, droegen vrijwel zonder uitzondering een mondkapje en desinfecteerden hun handen bij de ingang. Dankzij de ruime bezetting van de stembureaus was er voldoende tijd voor het schoonmaken van potloden en contactpunten. 

Briefstemmen en vroegstemmen

Nieuw dit jaar was ook het briefstemmen voor 70-plussers en het vroegstemmen op 15 en 16 maart. De op deze manier uitgebrachte stemmen zijn op 17 maart in Sporthal De Goorns in Gieten geteld. In totaal ontvingen we 2149 briefstemmen (10,27%) en waren er 2397 vroegstemmers (11,46%) op maandag en dinsdag.  

Opkomst

De opkomst in de gemeente Aa en Hunze lag met 18.093 kiezers op 86,48 procent, tegen 84,27% in 2017. Dat is een mooie opkomst waar we erg blij mee zijn. In de bijlage vinden jullie een overzicht van de uitslagen per partij en een verbijzondering van de uitgebrachte stemmen. Het percentage ongeldige stemmen lag met 0,19% (totaal 34) slechts iets hoger dan vorige keer (0,16%). Dat is goed nieuws, zeker omdat eerdere berichten in de media over het briefstemmen verontrustend waren. 

Dank aan alle vrijwilligers

Tijdens zijn bezoek aan alle stembureaus heeft burgemeester Hiemstra de vrijwilligers met een klein presentje bedankt voor hun inzet in dit bijzonder jaar. Deze verkiezingen - met meerdere stemdagen, strenge coronamaatregelen, briefstemmers en uitzonderlijk grote stembiljetten - vroegen om extra inzet, creativiteit en flexibiliteit. Dankzij onze vrijwilligers is dat allemaal goed verlopen. 


Meer informatie

Alle informatie over de verkiezingen in Aa en Hunze vindt u op www.aaenhunze.nl/verkiezingen