Subsidie voor vrijwilligersorganisaties vanaf 1 april aan te vragen

Organiseert u dit jaar een sociaal culturele activiteit voor inwoners, leden of vrijwilligers? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Iedere organisatie mag eenmalig een aanvraag indienen. De activiteit moet passen binnen de geldende coronaregels.

Bijdrage Provincie Drenthe

De Provincie Drenthe heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Voor Aa en Hunze is  € 50.000 beschikbaar. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen activiteiten organiseren die de sociale cohesie binnen de organisatie en het dorp kan versterken.  Per vrijwilligersorganisatie wordt maximaal 350 euro beschikbaar gesteld.

Het aanvraagformulier vindt u op www.aaenhunze.nl/frissestart