Invasieve Exoten, Tuin er niet in!

Wist je dat bijna zestig procent van verschillende uitheemse plantensoorten in het wild zijn waargenomen?

Het grootste deel van deze planten leveren gelukkig geen problemen op. Zij kunnen niet zelfstandig overleven of verspreiden. Een aantal soorten kunnen wel verwilderen en schade toebrengen aan de natuur in onze gemeente.

Welke planten?

Op de Unielijst invasieve exotenlijst van de Europese Commissie vind je verschillende planten die eigenlijk niet thuishoren in onze gemeente. Denk aan de Gewone Gunnera, Hemelboom, Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Grote Waternavel, Kleine Teunisbloem, Moeraslantaarn en de Verspreidbladige Waterpest. Naast planten op deze lijst zijn ook de Japanse Duizendknoop, Alsemambosia en de Watercrassula exotische planten die overlast veroorzaken.

Wat kun jij doen?

Jij kan helpen verwildering te voorkomen. Gooi bijvoorbeeld geen tuinafval zoals snoeiafval in de natuur of openbaar groen. Hetzelfde geldt voor overtollige waterplanten uit te zetten in openbaar water. Probeer met het zaaien van planten altijd binnen de eigen tuingrenzen te blijven. Wil je weten welke invasieve soorten er allemaal zijn? Kijk dan eens op tuinernietin.nl. Daar vind je ook alternatieven voor invasieve tuinplanten.