Eerste subsidie uit sport- en beweegakkoord toegekend

De Jongeren ontmoetings- en activiteitenplek (JOAP) is het eerste project dat subsidie ontvangt vanuit het sport- en beweegakkoord.

Het is de eerste mijlpijl die de kerngroep bereikt in samenwerking met verenigingen, onderwijs en bewoners. 

Meer activiteitenaanbod en open karakter

Samen met de jongeren is welzijnsorganisatie Impuls  gaan inventariseren waar de behoefte ligt om het JOAP aantrekkelijker te maken. Er bleek behoefte aan meer activiteitenaanbod en een meer open karakter. 
Er is besloten dat er naast de voetbalkooi een basket en/of mogelijk ander sportattribuut geplaatst zal worden. Daarnaast komt er meer groen als aankleding, natuurlijke bescherming tegen regen en biedt het schaduwplekken in de zomer. De plek wordt autoluw zodat het veiliger wordt en het de jongere jeugd meer uitnodigt om op het JOAP te gaan bewegen en leeftijdsgenoten te ontmoeten.

Nadat de JOAP is verbetert zullen er door Impuls samen met Team Sport van gemeente Aa en Hunze en eventueel andere partners, activiteiten georganiseerd gaan worden samen met en door de jeugd. 

Heb jij al subsidie aangevraagd?

Voor het sport en beweegakkoord is subsidie beschikbaar. Dit is bedoeld als aanjaagbudget voor initiatieven die bijdragen aan één of meerdere thema’s van het sportakkoord. Iedereen kan een aanvraag indienen voor het sport -en beweegakkoord.  
De aanvragen voor subsidie komen binnen bij de kerngroep van het sport- en beweegakkoord. Zij zullen deze aan de hand van criteria beoordelen.
De aanvraag moet passen binnen de thema’s van het sport- en beweegakkoord. 

Meer informatie over het sportakkoord is te vinden op de gemeentelijke website: www.aaenhunze.nl/sport. Voor vragen kun je contact opnemen met de kerngroep via het mailadres: sportakkoord@aaenhunze.nl