Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vierenveertig sollicitanten voor functie burgemeester Aa en Hunze

Vierenveertig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Aa en Hunze. Het gaat om achtendertig mannen en zes vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Piet van Dijk.

De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen vrijdag, 8 maart. In leeftijd variëren de sollicitanten van 32 tot 72 jaar. 7 zijn lid van de PvdA, 7 van de VVD, 7 van een lokale partij, 6 van GroenLinks, 5 van het CDA, 4 van D66, 3 van de ChristenUnie, 2 van de SP en een van 50+. 2 sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. 28 sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, 6 uit het bedrijfsleven, en 4 uit een non-profit organisatie.

De commissaris van de Koning voert binnenkort gesprekken met een aantal kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Aa en Hunze is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad in de vergadering van 25 april 2019 de voordracht overneemt, wordt de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Op 26 april gaat de voordracht samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.