Vierenveertig sollicitanten voor functie burgemeester Aa en Hunze

Vierenveertig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Aa en Hunze. Het gaat om achtendertig mannen en zes vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Piet van Dijk.

De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen vrijdag, 8 maart. In leeftijd variëren de sollicitanten van 32 tot 72 jaar. 7 zijn lid van de PvdA, 7 van de VVD, 7 van een lokale partij, 6 van GroenLinks, 5 van het CDA, 4 van D66, 3 van de ChristenUnie, 2 van de SP en een van 50+. 2 sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. 28 sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, 6 uit het bedrijfsleven, en 4 uit een non-profit organisatie.

De commissaris van de Koning voert binnenkort gesprekken met een aantal kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Aa en Hunze is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad in de vergadering van 25 april 2019 de voordracht overneemt, wordt de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Op 26 april gaat de voordracht samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.