Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Op bezoek bij de ‘Vrouwen van Nu’ in Gasselte

Global Goals

Op verzoek van de ‘Vrouwen van Nu’ uit Gasselte hebben vertegenwoordigers van het Platform Global Goals een presentatie gegeven tijdens de bijeenkomst van de vereniging op 13 maart. Eerst kregen de aanwezige dames informatie over de verschillende Global Goals. Daarna vertelde Toltsje Scheringa, voorzitter van het platform het een en ander over de activiteiten van het platform. Naar aanleiding van vragen gaf zij de aanwezigen aan hoe zij ook een project bij het platform kunnen aandragen. Op de pagina globalgoals staat hoe men een financiële bijdrage voor een concreet project kan aanvragen.

Projecten voor volksgezondheid en voedselzekerheid in Tanzania

De tweede helft van de avond werd ingezoemd op concrete projecten. Hans van Luijk, voorzitter van de stichtingen SINTAN IP en Stipulae,  vertelde eerst hoe de Stichting SINTAN IP train de trainers trainingen met Nederlandse artsen organiseert in Tanzaniaanse ziekenhuizen. Omdat er echter ook veel aan gedaan kan worden om te voorkomen dat mensen in ziekenhuizen belanden ondersteunt de Stichting Stipulae allerlei projecten op het gebied van voedselzekerheid, water en biogas in Tanzania. Als mooie voorbeelden werden het biogasproject met drie middelbare scholen toegelicht én een voedsel- en waterproject met de Maasai in Noordoost Tanzania. Zie ook: www.sintan.nl en www.stipulae.org

Presentatie sheet SINTAN