Op bezoek bij de ‘Vrouwen van Nu’ in Gasselte

Global Goals

Op verzoek van de ‘Vrouwen van Nu’ uit Gasselte hebben vertegenwoordigers van het Platform Global Goals een presentatie gegeven tijdens de bijeenkomst van de vereniging op 13 maart. Eerst kregen de aanwezige dames informatie over de verschillende Global Goals. Daarna vertelde Toltsje Scheringa, voorzitter van het platform het een en ander over de activiteiten van het platform. Naar aanleiding van vragen gaf zij de aanwezigen aan hoe zij ook een project bij het platform kunnen aandragen. Op de pagina globalgoals staat hoe men een financiële bijdrage voor een concreet project kan aanvragen.

Projecten voor volksgezondheid en voedselzekerheid in Tanzania

De tweede helft van de avond werd ingezoemd op concrete projecten. Hans van Luijk, voorzitter van de stichtingen SINTAN IP en Stipulae,  vertelde eerst hoe de Stichting SINTAN IP train de trainers trainingen met Nederlandse artsen organiseert in Tanzaniaanse ziekenhuizen. Omdat er echter ook veel aan gedaan kan worden om te voorkomen dat mensen in ziekenhuizen belanden ondersteunt de Stichting Stipulae allerlei projecten op het gebied van voedselzekerheid, water en biogas in Tanzania. Als mooie voorbeelden werden het biogasproject met drie middelbare scholen toegelicht én een voedsel- en waterproject met de Maasai in Noordoost Tanzania. Zie ook: www.sintan.nl en www.stipulae.org

Presentatie sheet SINTAN