De Adviesraad Sociaal Domein vergadert in “De Badde” in Annerveenschekanaal.

Op maandag 25 maart 2019 vergadert de adviesraad sociaal domein in het Multifunctioneel centrum “De Badde” in Annerveenschekanaal. De vergadering begint om 19.30 uur.

Het is de eerste keer dat de Adviesraad buiten het gemeentehuis en in de avonduren vergadert.

De vergadering van de Adviesraad is openbaar. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. U hebt de gelegenheid het woord te voeren over onderwerpen die vallen binnen het taakveld van de Adviesraad (zorg en ondersteuning, welzijn, jeugd(hulp), werk en inkomen). Als u daar gebruik van wilt maken dan dient u dit uiterlijk 4 dagen voor de vergadering te melden bij de secretaris van de adviesraad. Dat kan door een mail te sturen met daarin een korte beschrijving waarover u het woord wilt voeren aan:  adviesraad@aaenhunze.nl
Voor meer informatie en de agenda: adviesraad

Alle leden van de Adviesraad zijn om 19.00 uur aanwezig om samen met u op informele wijze te praten over zaken die het Sociaal Domein betreffen. Het gaat dan om zorg en ondersteuning, welzijn, jeugd(hulp), werk en inkomen. De adviesraad geeft advies over deze onderwerpen aan de gemeente, signaleert eventuele problemen en denkt mee over oplossingen.

Wij hopen u maandag 25 maart te ontmoeten in “De Badde” in Annerveenschekanaal.

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aa en Hunze.