Uit de raad 15 juni

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 15 juni werden de volgende besluiten genomen:

Vaststelling bestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29".

De gemeenteraad heeft op 15 juni 2023 het bestemmingsplan "Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29" vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een drietal locaties. Zo komt er ruimte voor kantoren, woningen en een museum

Omgevingsvergunning inrichting Geelbroek

Het college is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verleggen van een weg in Geelbroek (de Geelbroekerweg). Het verleggen van deze weg is nodig, omdat de huidige weg onder water kan komen te staan vanwege de vernattingsmaatregelen binnen het project Herinrichting Geelbroek. Daarbij wordt afgeweken van de huidige natuurbestemming. 

Uitgebreide procedure Kampweg 1 te Ekehaar

Het college legt een aanvraag voor aan de raad inzake de realisatie van een werktuigenberging, deze is ten behoeve van de stalling en opslag van zijn landbouwwerktuigen. Doordat de landbouwwerktuigen in schaal en omvang toenemen, evenals kostbaarheid, is het gewenste deze in een nieuwe werktuigenberging onder te brengen. Hiermee wordt eveneens verrommeling van het erf voorkomen.