Slopen en asbest, wat te doen?

Bouwwerken tot de jaren ’80 kunnen asbest bevatten. Heeft u een bouwwerk uit deze periode en gaat u deze verbouwen of slopen? Dan is het goed om te controleren op asbest. Het gevaar van asbest zit in de asbestvezels. Deze vezels kunnen bij inademen lonkanker, longvlies-, of buikvlieskanker veroorzaken. Asbest moet daarom voorzichtig verwijderd worden.

Waar kunt u asbest terugvinden? 

Asbest kan zich op verschillende plekken in het huis bevinden, zoals in gevelplaten, in oude golfplaten, in vensterbanken, in oud vloerzeil of in platen achter de cv-ketel. Op Milieucentraal.nl is een overzicht te vinden van alle plaatsen waar u asbest aan kunt treffen.

Wat als u asbest gaat verwijderen?

Voordat u asbest wil (laten) verwijderen moet u altijd eerst een sloopmelding indienen bij de gemeente. De gemeente laat u dan weten of de asbest zelf verwijderd mag worden, of dat dit door een gespecialiseerd bedrijf moet worden gedaan. Als u de asbest zelf mag verwijderen krijgt u na uw melding verpakkingsmateriaal en waarschuwingsstickers. U dient de asbest (of eterniet) dan met twee personen in de asbestcontainer te deponeren op het afvalbrengstation. Zie voor meer informatie www.aaenhunze.nl/slopen