Samen voor een economie zonder verspilling van grondstoffen

Alle Drentse gemeenten werken samen op het gebied van afval en reiniging. Het gezamenlijke doel: een economie zonder verspilling van grondstoffen. De afspraken die gemaakt zijn om dat te realiseren zijn vastgelegd in een manifest. Deze afspraken zijn vastgelegd in een manifest en op donderdag 1 juni 2023 door alle verantwoordelijke bestuurders ondertekend. Wethouder Kiena ten Brink ondertekende namens onze gemeente.

Met het manifest bevestigen de gemeenten dat zij zich inzetten om de hoeveelheid restafval te verminderen. Het uiteindelijke doel is dat in 2050 geen grondstoffen meer worden verspild. Als tussenstap streven de gemeenten ernaar dat in 2030 maximaal 100 kilogram restafval per inwoner wordt ingezameld.

20230605 Drentse gemeenten tekenen voor circulaire grondstoffeneconomie in 2050 (1)