Jaarrekening 2022

Aa en Hunze sluit 2022 af met een positief resultaat van 6,9 miljoen euro

De gemeente Aa en Hunze sluit 2022 af met een positief saldo van € 6,9 miljoen. Voorgesteld wordt om van dit bedrag € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Vrije Algemene Reserve. De accountant heeft de jaarrekening 2022 gecontroleerd en heeft voor zowel het aspect getrouwheid als voor rechtmatigheid een goedkeurende verklaring gegeven.

Positief resultaat

Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door meer inkomsten vanuit het rijk, de algemene uitkering, pensioenen van wethouders, de vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het vrijvallen van budgetten. Een aantal incidentele budgetten van voorgaande jaren kunnen vrijvallen omdat de activiteiten gereed zijn of niet meer tot uitvoering komen. Een ander deel van het budget wordt overgeheveld naar 2023 om het werk dan uit te voeren. 

Buffer

Van het bedrag van € 6,9 miljoen wordt € 1,5 miljoen toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserves. € 0,7 miljoen gaat naar de Algemene Reserve van het Grondbedrijf. Het resterende bedrag van € 4,7 miljoen wordt toegevoegd aan verschillende bestemmingsreserves, waaronder een nieuw te vormen reserve ‘risico’s opvang en vastgoed’. Deze nieuwe bestemmingsreserve wordt onder andere gebruikt voor de verbouw en de inrichting van de opvanglocatie in Papenvoort en de afdekking van risico’s. 

Wethouder Kiena ten Brink is blij dat er een positief resultaat is behaald, maar rekent zich nog niet rijk: “Alle gemeenten hebben te maken met grote financiële uitdagingen in de nabije toekomst.” Daarmee doelt de wethouder op het financiële ravijn vanaf 2026. Alle gemeenten samen komen dan zo'n 3 miljard tekort om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Kiena ten Brink: “Dit resultaat geeft ons wel een buffer en dat is natuurlijk altijd een mooie opsteker.”
 
De Jaarrekening 2022 staat op de agenda van de raadsvergadering van 29 juni.