Stichtingen en verenigingen: Denk aan de WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat op 1 juli in. Deze wet is bedoeld om kwaliteit van besturen en toezicht te verbeteren. De WBTR gaat o.a. over aansprakelijkheid, tegenstrijdige belangen, meervoudig stemrecht, raadgevende stem en ontslag van bestuurders.

Een doelstelling van de WBTR is  om het risico op eventueel wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. 

Aanpassingen

Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat. Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. 

Stappenplan

Er is een WBTR-stappenplan ontwikkeld om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Met uitvoering van dit stappenplan kunnen organisaties aan de nieuwe wet gaan voldoen. Het stappenplan is vooral van waarde voor (kleine) stichtingen en verenigingen met vrijwillige bestuursleden. Deze krijgen allemaal te maken met de invloed van de nieuwe wet op hun werk en aansprakelijkheid. Door afspraken en regels goed vast te leggen, wordt het risico geminimaliseerd. 


Meer informatie

Meer weten? Kijk op de website van WBTR, het NOV of VIP Aa en Hunze.