Raadslid in Beeld: Lukas Koops

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Lukas Koops (GroenLinks).

Ha Lukas, waarom ben je de politiek ingegaan? 

Politiek heb ik altijd belangrijk gevonden. En niet alleen belangrijk, maar ook leuk. Vroeger was ik politiek actief in de gemeenteraad van Rolde en tussen 1987 en 1995 was ik eerst voor de PPR en later voor GroenLinks lid van Provinciale Staten van Drenthe. Tweeënhalf jaar geleden stopte ik met mijn werk bij RTV Drenthe en kwam er weer ruimte voor politiek. Zo werd ik lid van de gemeenteraad van Aa & Hunze. De voldoening zit erin dat je een bijdrage kunt leveren aan het mooier en toekomstbestendiger maken van onze gemeente. En rechtvaardiger natuurlijk. 

Waar ben je trots op?

Successen als raadslid boek je nooit alleen. We werken als GroenLinks-fractie samen met onze coalitiegenoten CGB en VVD, maar schuwen ook de samenwerking niet met PvdA, D66 en CDA. Zowel in het college als in de raad proberen we voorstellen in GroenLinks-richting bij te kleuren. Daarin zit onze invloed. En natuurlijk dienen we voorstellen in om voor ons belangrijke zaken voor elkaar te krijgen, zoals de opvang van vluchtelingenkinderen vanuit de Griekse ellende, een betere armoedebestrijding binnen de gemeente, het zo veel mogelijk ophangen van nestkastjes ter bestrijding van de eikenprocessierups enz.   

En waar fotograferen we jou? 

Ik sta hier op de gemeentegrens op een voetgangersbruggetje over het Deurzerdiep met op de achtergrond het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het is een buitengewoon waardevol gebied met veel natuurlijke beken en bijbehorende biodiversiteit. Je vindt er ook mooie brinkdorpen, oude essen, heidevelden en groenlanden. We wandelen en fietsen er graag. Het is van het grootste belang om natuur en landschap in dit gebied te beschermen. Er is veel bereikt, maar er zijn nog altijd bedreigingen. Verdroging en uitspoeling van chemische middelen moeten worden tegengegaan en ook de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 is schadelijk voor het gebied en daarom ongewenst. De gemeente moet hoge prioriteit geven aan het behoud en versterken van dit prachtige landschap.  

Je spreekt met veel waardering over de gemeente. 

Dat ik me bemoei met de gemeentepolitiek heeft vermoedelijk alles te maken met het feit dat ik me sterk verbonden voel met deze omgeving. Aandrang om te vertrekken heb ik nooit gehad. Vooral Grolloo is me dierbaar. Dat ik honkvast ben blijkt wel uit het feit dat ik daar al 68 jaar woon. Sterker nog; ik woon in het boerderijtje dat ooit door mijn opa en oma is gebouwd. Ik herinner me dat in de jaren ‘60 de vermaarde bluesband Cuby & Blizzards repeteerde in het oude boerderijtje in de Voorstreek en dat ik daar naar luisterde. Meer dan 50 jaar later ben ik bestuurslid van het C + B Museum. De muziek ben ik door de jaren heen steeds meer gaan waarderen. 

Wat wil je nog bereiken in de raad? 

Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De tijd gaat snel. Ik hoop dat we voor die tijd nog wat zaken voor elkaar kunnen krijgen. In de sociale sfeer, maar ook nog meer aandacht voor natuur en milieu. Een nieuwe Woonvisie met daarin volop aandacht voor duurzaamheid, jongerenhuisvesting en verantwoorde woningbouw in de dorpen waar dit gewenst is. Ook een goede discussie over de grenzen van de groei in de recreatiesector vinden we belangrijk.  

LukasKoops1