Project Kansen voor Kinderen afgetrapt in Gasselternijveen

Donderdag 17 juni vond in Gasselternijveen de aftrap plaats van het project ‘Kansen voor Kinderen’. Het doel van dit project is dat alle kinderen voldoende kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De beide basisscholen, OBS J Emmens en DKC ’t Kompas werken nauw samen met diverse organisaties om dit voor elkaar te krijgen.

In het nieuwe schooljaar gaan beide scholen werken met een Kansencoach die de positie van ouders en kinderen gaat versterken. Ook gaat dit project dan van start in Gieten en Eexterveen.
Wethouder Bas Luinge: “Gelijke kansen krijgen in het onderwijs is heel belangrijk. Met het project Kansen voor Kinderen willen we de vicieuze cirkel doorbreken, waarin kinderen die opgroeien in armoede en waar laaggeletterdheid speelt, automatisch minder kansen krijgen. Ieder kind verdient het om zijn talent(en) optimaal tot ontwikkeling te brengen. Zo doet iedereen mee in de maatschappij.”

De financiering van dit project is mogelijk via de Regiodeal en een bijdrage van de gemeente. Via de website www.kansen4kinderen.nl vindt u meer informatie over het project.