Openbare vergadering Algemeen Bestuur Werkplein Drentsche Aa

Woensdag 7 juli 2021 om 14.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van Werkplein Drentsche Aa een openbare vergadering.

Als gevolg van de Corona-crisis wordt de vergadering op afstand georganiseerd. Er vindt geen fysieke bijeenkomst plaats. Indien u de vergadering actief wilt volgen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van Werkplein Drentsche Aa.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 5 juli door een mail te sturen naar secretariaat@wpda.nl

Aan de orde komt:
•    Jaarrekening WPDA 2020
•    Begroting WPDA 2022

De concept-jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022 zijn vanaf heden beschikbaar op de website van Werkplein Drentsche Aa.