Officiële overheidspublicaties online op officielebekendmakingen.nl

Officiële overheidspublicaties online op officielebekendmakingen.nl

Vanaf 1 juli 2021 gaat de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen, zoals een gemeente, om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Met ingang van de WEP kunnen inwoners vanaf 1 juli op één website alle algemene bekendmakingen en kennisgevingen raadplegen.


De stukken op officielebekendmakingen.nl zijn ook via de website van gemeente Aa en Hunze te bereiken via het onderdeel ‘bestuur en organisatie’. 

Gemeente Aa en Hunze heeft besloten om de verleende vergunningen en meldingen te blijven publiceren in huis-aan-huisblad De Schakel. Het zal vanaf 1 juli gaan om een informerende publicatie in plaats van een wettelijk verplichte publicatie. Zo blijven ook mensen die minder digitaal vaardig zijn betrokken bij de kennisgevingen vanuit de gemeente. Daarnaast kunnen inwoners op verzoek ook inzage krijgen in de stukken. Dit kan op afspraak bij het gemeentehuis in Gieten.