Minder maaien in de dorpen

Gemeente Aa en Hunze is gestart om bermen en gazons binnen de bebouwde kom op bepaalde locaties minder vaak te maaien. Voor de keuze van deze locaties wordt gekeken naar de aanwezigheid van eikenbomen, het gebruik van het gazon, de beschikbare ruimte en de aangrenzende beplanting.


De gemeente maait minder rond eiken om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een kans te geven. Locaties met brede bermen en grenzend aan singels en houtwallen komen in aanmerking voor het minder maaien. Speelveldjes en zichtlocaties worden regulier gemaaid. 
Gras wordt, afhankelijk van de locatie en de situatie, één of twee keer per seizoen gemaaid. Op andere locaties wordt het gras gefaseerd of eens in de maand er af gehaald. Bij gefaseerd maaien blijft steeds een ander deel van het gras staan. 

Meer bloemen 

Door minder te maaien krijgen bloemen in de bermen en gazons meer kans. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar na een paar seizoenen ziet u het grasveld veranderen. Zo ontstaat er meer variatie, daar profiteren vlinders, bijen, hommels en insecten van. Met al die bloemen is er een overvloed aan nectar en stuifmeel en zijn er genoeg plekjes om te schuilen. 

Natuurlijke vijanden eikenprocessierups 

De eikenprocessierups heeft vele natuurlijke vijanden. In een landschap met veel diversiteit leven veel verschillende soorten insecten en vogels. Zo ontstaat een ecosysteem dat zichzelf in balans houdt. Plagen zoals de eikenprocessierups lopen hierdoor minder snel uit de hand. Het ontwikkelen van een gevarieerd landschap heeft tijd nodig, daarom is deze ecologische aanpak een investering op lange termijn. 

U kunt helpen 

Misschien vindt u de niet gemaaide berm langs uw perceel er slordig uitzien en zou u het liefst de maaimachine erover willen laten gaan. Wij vragen u om dit niet te doen. U krijgt daar een kleurrijke berm voor terug én u helpt de insecten. Langer gras is beter bestand tegen droogte en hitte. Heeft u een braakliggend stuk grond? Fleur het op met een inheems bloemenmengsel. Goed voor de insecten, goed voor de biodiversiteit en dus ook goed voor u.