Meer bloemen op begraafplaatsen

Biodiversiteit, de soortenrijkdom, is van levensbelang voor plant, dier en mens. Gemeente Aa en Hunze wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Daarom zijn op de begraafplaatsen in Gasselte en Anloo bloemenweides aangelegd en wordt op de oude delen van begraafplaatsen minder vaak gemaaid.

Bloemenweides

De aanleg van een bloemenweide draagt bij aan een goede leefomgeving voor insecten zoals rupsen, vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen, kevers en sprinkhanen. Ook andere dieren zoals egels, vogels en muizen vinden voedsel en beschutting in een bloemenweide. Met wilde bloemen op de begraafplaats maken we onze leefomgeving mooier en kleurrijker.

Een bloemenweide is een veld bestaande uit verschillende soorten meerjarige wilde bloemen en grassen. In de bloemenweide groeien inheemse soorten, planten die van nature in Nederland voorkomen. Inheemse planten voelen zich thuis in ons land en hebben zich aangepast aan de bodem en weersomstandigheden. De wilde bloemen zijn onlosmakelijk verbonden met inheemse insecten en dieren. De variatie in soorten en bloeitijd is belangrijk voor de biodiversiteit en de overlevingskans van insecten.

Minder maaien

Door minder te maaien krijgen bloemen in gazons meer kans. Doordat de bloemen de kans krijgen zich uit te zaaien komen er op den duur steeds meer wilde bloemen zoals madeliefjes, paardenbloemen, hondsdraf, speenkruid, ereprijs en pinksterbloemen. Zo ontstaat er meer variatie en daar profiteren insecten van. 

De gazons om de nieuwere delen van de begraafplaatsen worden regulier gemaaid. De gazons op de oude delen van de begraafplaatsen worden, afhankelijk van de situatie, één of twee keer per seizoen gemaaid. Het maaisel wordt met een hark van het gazon gehaald. Door het maaisel af te voeren verschraalt de bodem waardoor bloemen nog meer kans krijgen.
 

begraafplaats