Gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer en Provincie werken samen aan bereikbaar en veilig Gasselterveld

Vanwege het mooie weer en de naderende zomervakantie wordt er de komende maanden drukte verwacht bij ‘t Nije Hemelriek en zwemplas het Gasselterveld. Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe werken er hard aan om een bezoek aan het Gasselterveld zo veilig en aangenaam mogelijk te maken.


Voor het gehele gebied van het Gasselterveld hebben de gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer en Provincie Drenthe een ontwikkelingsvisie vastgesteld. De maatregelen die deze zomer worden uitgevoerd zijn de eerste onderdelen van deze visie. In de Ontwikkelingsvisie Gasselterveld is de gezamenlijke ambitie voor de lange termijn beschreven. Delen uit deze ontwikkelingsvisie zijn inmiddels door de gemeente ook vastgelegd in het Bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld.

Betaald parkeren

Het parkeerterrein wordt binnenkort geschikt gemaakt voor betaald parkeren. Als alles volgens planning loopt, wordt het betaald parkeren ingevoerd vanaf 23 juli. Vanaf dat moment is de huidige parkeerplaats Gasselterveld vergroot van 800 naar 1000 parkeerplaatsen. Bezoekers kunnen via www.hetgasselterveld.nl een parkeerplek reserveren. Betalen gaat via iDeal of ter plekke met een bankpas. Bezoekers hebben van 6.00 uur tot 20.00 uur toegang tot het parkeerterrein. Uitrijden kan altijd. Er wordt met camera’s toezicht gehouden op het parkeerterrein.

Extra parkeerruimte

Voor het parkeren tijdens piekdagen wordt dit seizoen voorzien in extra parkeerruimte op een grasakker. Deze overloopparkeerplaats is dit voorjaar ingezaaid met gras en komt op 25 juni beschikbaar. 

Verkeer tijdens piekdagen

Tijdens piekdagen zetten Staatsbosbeheer, gemeente en provincie verkeersregelaars in. Bezoekers wordt gevraagd de aanwijzingen op te volgen. Omwonenden wordt verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen in plaats van met de auto. Vanaf deze week (2 juni) is een parkeerverbod ingevoerd in de bermen langs de toegangswegen in het gebied. Hierbij is een wegsleepregeling van kracht. Parkeren langs de toegangswegen wordt de komende weken fysiek ontmoedigd door obstakels. Als alle beschikbare parkeerplaatsen vol zijn dan sluit de gemeente de toegangswegen af. Zo blijven ze toegankelijk voor de hulpdiensten. Als het Gasselterveld vol is, dan worden bezoekers verwezen naar een alternatieve locatie via de landelijke website www.zwemwater.nl. 

Verkeersonderzoek

In mei is er een onderzoek gestart naar de verkeerstromen in en om het gebied van het Gasselterveld. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen verdere maatregelen worden genomen om grote opstoppingen op de toegangswegen en de N34 in de toekomst te voorkomen en de doorstroom te verbeteren.

Communicatie

Als alle beschikbare parkeerplaatsen vol zijn en de toegangswegen worden afgesloten, wordt hierover gecommuniceerd via de sociale media van gemeente, Staatsbosbeheer en provincie:
http://twitter.com/aaenhunze 
https://twitter.com/Bosw8erMartijn 
https://twitter.com/ProvDrenthe 

Toiletten en fietsenstallingen

Op donderdag 3 juni worden extra toiletunits en fietsenstallingen geplaatst bij de zwemplas. Het gaat om tijdelijke units met 10 wc’s en een aantal urinoirs, die worden ingezet op piekdagen. De units worden tijdens piekdagen dagelijks schoongemaakt. Aan het eind van het seizoen worden de units weer weggehaald. Staatsbosbeheer, gemeente en provincie verzoeken bezoekers hun afval te deponeren in de afvalbakken of mee te nemen naar huis.

 

Gasselterveld juni 2021