Er gebeurt veel in Aa en Hunze ondanks te weinig geld van het Rijk voor Jeugdzorg en WMO

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft de jaarrekening 2020 en de bestuursrapportage 2021 in concept vastgesteld.

Uit de jaarrekening blijkt dat de gemeente uit de eigen reserves € 3 miljoen heeft bijgepast, met name veroorzaakt door tekorten bij de Jeugdzorg en de WMO. 

Jaarrekening 2020

De gemeente Aa en Hunze heeft in 2020 € 65 miljoen ontvangen en € 68 miljoen uitgegeven. Dit betekent dat de gemeente uit de eigen reserves € 3 miljoen heeft bijgepast, met name veroorzaakt door tekorten bij de Jeugdzorg (€1,7 miljoen) en de WMO (€0,5 miljoen).
Wethouder Co Lambert: “Ook dit jaar heeft de gemeente weer uit eigen middelen de tekorten bij de Jeugdzorg en de WMO moeten financieren. We zijn nog steeds een financieel gezonde gemeente, maar dit kan natuurlijk niet eindeloos zo doorgaan. Gelukkig zijn de laatste berichten uit Den Haag positief; voor 2021 is extra geld toegezegd.”

Bestuursrapportage 2021

Het jaar 2020 heeft ook in Aa en Hunze grotendeels in het teken gestaan van Corona. En ook in 2021 drukt Corona nog een belangrijke stempel op de werkzaamheden van de gemeente. 
Ondanks thuiswerken en alle andere beperkingen, is de dienstverlening aan onze inwoners zo goed mogelijk doorgegaan. Samen met Attenta en Impuls Welzijn stonden en staan we klaar voor onze inwoners.

Veel van het collegeprogramma “Samen doen” is en wordt uitgevoerd, al ontstaat hier en daar enige vertraging door Corona-beperkingen. In Eexterveen wordt een nieuwe basisschool gebouwd; de huisvestingsproblemen van de verenigingen in Gieten worden aangepakt; de nieuwe Boerhoorn in Rolde wordt najaar 2021 geopend. De parkeerproblemen op het Gasselterveld zijn deze zomer opgelost.

Gezien de huidige krapte op de woningmarkt willen we ook in Aa en Hunze met elkaar afspreken waar we wel en waar we geen extra huizen mogen bouwen, en wat voor soort huizen we nodig hebben. Daarover gaat de Woonvisie die in samenspraak met heel veel inwoners, kortgeleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Woningen in de nieuwe wijk Nooitgedacht bij Rolde zijn erg gewild; de kavelverkoop gaat heel voorspoedig. Ook de kavels op het bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten zijn bijna allemaal verkocht; we zijn bezig met uitbreiding van het bedrijventerrein.

Kortom, het bruist in Aa en Hunze!

Behandeling in de raad

In de (digitale) raadsvergadering van 30 juni (vanaf 19.00 uur) behandelt de gemeenteraad de jaarstukken 2020 en de bestuursrapportage 2021.