Bijna 25.000 euro subsidie Frisse Start toegekend

Verschillende vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen, verenigingen en cultuurorganisaties uit Aa en Hunze hebben inmiddels 350 euro uit de pot van subsidieregeling Frisse Start ontvangen.

Steuntje in de rug

Per vrijwilligersorganisatie wordt maximaal 350 euro beschikbaar gesteld en mag worden aangevraagd voor één activiteit. Onder de noemer ‘Een frisse start na corona’ kregen de gemeenten een bedrag van de Provincie Drenthe dit voorjaar. Voor Aa en Hunze is 50.000 euro beschikbaar . “Het zijn zeker voor vrijwilligersorganisaties momenteel lastige tijden. We geven hen graag een steuntje in de rug”, aldus de gemeente. De helft van de subsidie is inmiddels verdeeld. “Nu er meer ruimte komt rondom de coronamaatregelen verwachten we dat meerdere organisaties de subsidie goed kunnen gebruiken. We raden daarom aan de subsidie snel aan te vragen.”

Juichende Frisse Start met kraanwatertappunt

Op het plein van de bovenbouw van de scholen OBS J. Emmens en DKC ‘t Kompas in MFC de SPIL is onlangs een kraanwatertappunt geplaatst. De bidonvuller is beschikbaar gekomen vanuit het ondersteuningsaanbod van het programma: ‘Gezonde school’. Vanuit de subsidie ‘Frisse Start’ zijn 250 oranje bidons aangeschaft. Iedereen kan nu op het schoolplein kraanwater tappen. De scholen willen op deze manier een bijdrage leveren aan structurele gezondheidsbevordering en tevens de berg afval verminderen aan meegenomen drankkartons en plastic flesjes.

Meer informatie

Meer informatie, alle voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.aaenhunze.nl/frissestart
 

 

frisse start scholen