Bermscouts B(l)oeiende bermen: Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

Ben jij als vrijwilliger of bewoner betrokken bij een initiatief dat zich richt op het ecologische beheer en in bloei laten komen van bermen? Wil je kennis opdoen over bermplanten en meehelpen om de bloemenrijkdom van de bermen in jouw buurt in beeld te brengen (monitoren)? Dan is het project Bermscouts iets voor jou!

bloeiende bermen

 

Over project Bermscouts:

Kortgeleden is in opdracht van de provincie het project Bermscouts gestart. Het doel van dit project is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en overhoeken van kennis te voorzien over bermplanten en ondersteuning te bieden bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei. Ook is er aandacht voor het herkennen en tellen van insecten in de berm, waaronder dagvlinders. Dit project komt voort uit de werkgroep Monitoring. 

FLORON, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe geven gezamenlijk uitvoering aan het project. Ze ontvangen daarbij ondersteuning van de Vlinderwerkgroep Drenthe en de Werkgroep Florakartering Drenthe.

Educatief programma

De komende maanden wordt vanuit het project op verschillende manieren kennis gedeeld met geïnteresseerden. Op 28 juni en 5 juli worden twee online cursusavonden georganiseerd over de toepassing van de Nectarindex-methodiek voor monitoring en over herkenning van bermplanten. In de nazomer zullen verschillende veldinstructies plaatsvinden voor initiatiefgroepen en daarnaast zal een excursie worden georganiseerd over het insectenleven in de berm. Ook kunnen berminitiatieven ondersteuning ontvangen bij het opstellen van een monitoringsplan.
Meer over het project en de activiteiten kunnen jullie vinden op www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts.